Hva opplever en som deltaker ?

Ettersom så og si alle varene går med trailere, er det rom for å ta med deltakere. Disse består av personer som har gjort en innsats for aksjonen gjennom året, i tillegg kommer presse, SAS representanter, sponsorer, samt nøkkel personell.
Utgiftene det koster å ta med deltakere blir lagt på hvert enkelt, slik at det ikke er ekstra utgifter for aksjonen. det dekker hotel, felles middag, og transport. Det gjelder samtlige innbefattet fly mannskap, som i tillegg gjør dette på sin fritid.

det har vist seg å være en stor verdi for aksjonen å ha med oss disse deltakerne. Vi får mulighet til å vise sponsorer, og hjelpere ved selvsyn hva denne aksjonen gjør, og hvilken verdi den har for mennesker i nød.