Våre mottakere

Arbeidet som gjøres gjennom Juleflyet bidar til at mange personer som er svært dårlig stilt sammenlignet med oss her i Norge, kan motta nødvendig hjelp til å dekke sine basis behov, til å holde håpet oppe og til å tro på en fremtid. 

Bethels Center of Pastoral Care (Peeteli barnehjem)

Bethels Center er en organisasjon som driver barnehjemmet Peeteli like utenfor sentrum av Tallin. Organisasjonen har ingen statlig eller offentlig støtte, og er dermed helt avhengig av hjelp fra private og fra organisasjoner slik som Juleflyet. Barnehjemmet er et hjem for barn fra 1 til 18 år, som hovedsakelig er gatabarn uten foreldre og med en tøff oppvekst bak seg. Det bor ca. 30 barn her, men daglig er det åpent for alle barn slik at de kan komme inn for å vaske seg, få en matbit eller noen klesplagg. Her får de også oppfølging av de som jobber på barnehjemmet, og et av kravene for å få opphold her er at de må gå på skole. Det finnes flere solskinnshistorier fra dette barnehjemmet hvor flere barn og unge har klart å se meningen med livet og skaffet seg jobb og en bedre fremtid for seg selv og sin nåværende og kommende familie.

Varene som sendes med trailere fra Norge blir sendt til lederen for barnehjemmet, Mati Sinisaar, som fordeler ut våre innsamlede varer over tid. Deler av de innsamlede varene går til de som bor på barnehjemmet, men med Matis lokalkunnskap, blir også deler av varene tilgodesett andre trengende institusjoner og familier. Med Matis hjelp har vi et svært sikkert og godt utleveringsnett. 

Når Juleflyet er på plass i Tallin, er Julefly-deltagerne invitert til barnehjemmet og vi får hilse på barna og være publikum til opptredner fra stolte barn. Ved å være tilstede på dette arrangementet, har man ingen tvil om at vår hjelp kommer tilgode til de som trenger det mest.  

Mati Sinissar

Lederen for barnehjemmet, Mati Sinisaar, er en fantastisk person med stort hjerte for barna i Tallin. Han har vært vår uunværlige lokale samarbeidspartner gjennom våre år i Estland, og har sørget for at vi har fått gitt rett hjelp til rette personer. Man glemmer ikke et møte med Mati; han er en varm person fylt med omsorg og godhet - en rollefigur som er svært etterlengtet hos mange han er i kontakt med.

Mati har sin bakgrunn som en suksesfull forretningsmann, men stoppet opp i et punkt i livet og funderte over om han egentlig gjorde noe nyttig for andre mennesker. Han kontaktet en prest for samtale og leste bibelen. Dette startet Matis nye karriere - nemlig å hjelpe de svake i samfunnet. 

Utenom arbeidet på barnehjemmet driver han på fritiden, og på eget initativ, oppsøkende arbeid på gaten. Her har han hjulpet mange barn og unge som har levd utenkelige liv på gaten. Jenten på bildet hadde bodd i kloakken en god stund før Mati fant henne. Hun ble tatt med til barnehjemmet hvor de den første tiden måtte kaste mat til henne og spyle henne med slange når hun skulle vaskes. Etter å ha tilbrakt flere år under Matis vinger er hun i dag blitt en flott jente med en fremtid foran seg. 

Kopli

Kopli er et område som stammer fra Sovjet-tiden. Boligene i dette området tilhørte de russiske arbeiderne som jobbet på skipsverftene. Når Sovjet falt, ble skipsverftene lagt ned over natten. De russiske arbeiderne fikk ikke innreise til Russland og heller ikke pass i Estland, og ble dermed boende i dette området. Det var umulig for de å få arbeid, og etterhvert forsvant både vann og strøm til boligene.

Offisielt eksisterer ikke denne plassen som har utviklet seg til å bli den værste slummen i Tallin. Forholdene disse menneskene lever i, minner mest om rottereir, og de kjemper en daglig kamp om tilværelsen. De får ingen hjelp om de blir syke, og ingen hjelp rykker ut dersom de blir utsatt for noe kriminelt, og hver vinter dør det mennesker å grunn av kulde og utmagring.

I dette miljøet vokser det opp barn og familier, som til tross for omgivelsene, prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Gjennom mange år har vi hjulpet Mati med å forsyne nødvendig varer til dette området, og vi kommer til å fortsette vårt arbeid i dette området. 

Julefly-deltagere har fått være med å besøke dette området, og det er et stort sjokk å se at noen mennesker kan leve under slike forhold. Vårt nærvær og hjelp gir de håp om en fremtid og et ønske om å komme seg gjennom neste dag. De setter stor pris på at noen fra et annet land tenker på de. 

Fattige familier inviteres til juletrefest

I forbindelse med Juleflyets ankomst i Tallin, inviteres vanskeligstilte familier til juletrefest til et innleid kulturhus. Her vil det være underholdning for barna, besøk av klovn, ansiktsmaling, besøk av nissen, utdeling av familepakker og musikk og dans. 

Familiene kommer i sine fineste klær og man kan tydelig se at de for et øyeblikk glemmer sin elendighet og motløshet. 

Som Julefly-deltager på dette arrangementet er det en glede å se et glimt av glede i barnas øyne.